Styrelsen och stadgar

Styrelse

Frida Persson, ordförande
Kristina Loo, sekreterare
Marianne Blom, kassör
Jennie Troedsson Rehn, styrelseledamot
Roland Andreasson, styrelseledamot

 

Stadgar för Sipples Patientförening (SPF)

Ändamål

Sipples patientförening har till uppgift att:

  1. Tillvarataga medlemmarnas intressen när det gäller Sipples Syndrom, MEN typ 2 A (skrivs fortsättningsvis MEN 2A).
  2. Sprida kunskap om sjukdomen MEN 2A.
  3. Verka för stöd åt vetenskaplig forskning angående MEN 2A.
  4. Stödja medlemmar som drabbats av MEN 2A och medverka till att deras behov och intressen tillgodoses.
  5. Verka för uppsökande av nya medlemmar för att komplettera det släktregister som finns.
  6. Verka för att medlemmarna kommer under behandling av kunnig läkarpersonal.

Medlemskap

Varje enskild person som har intresse av Sipples Syndrom MEN 2A och som erkänner föreningens stadgar samt erlägger fastställd avgift kan beviljas medlemskap. Årsmötet fastställer medlemsavgiften. Till stödjande medlem kan antagas enskild person, företag eller organisation som genom donation eller på annat sätt önskar stödja föreningen.

Organisationsform

Årsmöte.
Styrelse.
Eventuellt sektionsmöte.
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Möten

Årsmötet är föreningens beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång. Tid för årsmötet ska meddelas till medlemmarna senast en månad före mötet. Styrelsemöten och eventuella sektionsmöten hålles när så erfordras.

Förhandlingsordning

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma.
Fråga om årsmötets utlysande.
Antagande av dagordningen.
Val av presidium.
Val av justerare.
Verksamhets och räkenskapsberättelser för det gångna året.
Revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om medlemsavgifter och arvoden och reseersättning.
Styrelsen och enskilda medlemmars förslag.
Verksamhetsplan för nästa år.
Val av ordförande.
Val av antal styrelseledamöter.
Val av styrelseledamöter.
Val av revisorer jämte suppleanter.
Val av sektionsledamöter.
Val av valberedning.
Under mötet väckta frågor.
Mötet avslutas.

Reseersättning och traktamente

Reseersättning och traktamente ska utbetalas till förtroendevalda enligt årsmötets beslut.

Upplösning

I händelse av föreningens upplösning ska eventuella tillgångar överlämnas till förmån för forskningen.

 

Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s